Partner søges til Danskemassagepiger.dk

Partner søges til Danskemassagepiger.dk

Opslag af sidens ejer!

Det er ingen hemmelighed at jeg som ejer af Danskemassagepiger.dk, i øjeblikket gør mig seriøse overvejelser omkring fremtiden for Danskemassagepiger.dk og søstersiden Diskretudlejning.dk

På den ene side har jeg det aktiv, at jeg har økonomi til at jeg kan vælge at opretholde driften af Danskemassagepiger.dk, som for nu værende på et grundlag af en kvartalsvis basisudgift.
Jeg har også råd til at ofre det, som jeg har ofret allerede på videreudvikling og vedligehold af Danskemassagepiger.dk

På den anden side er der ingen fornuftig sammenhæng mellem de udgifter, jeg har valgt at afholde til Danskemassagepiger.dk, og det som jeg har opnået for den udgift siden udgør for mig.

At jeg derfor til nu ikke har valgt at lukke Danskemassagepiger.dk, beror i høj grad på en irrationel modvilje mod at gøre det.
Som jeg kun har kunnet tillade mig fordi jeg har haft råd til at lade følelserne råde, mere end jeg har været villig til at tage en fornuft baseret beslutning om at lukke Danskemassagepiger.dk

Men når det er sagt, så er en af grundene til de udgifter jeg har, også at jeg ikke har IT kompetencer selv, hvorfor jeg må købe mig til alt den hjælp, som mange andre vil kunne selv.

Jeg er ret overbevist om at en del mindre sider som Danskemassagepiger.dk, der som Danskemassagepiger.dk ikke hører til blandt de største spillere.
De er startet op af IT kyndige, der for små midler kunne skabe en hjemmeside, drive og videreudvikle den for små omkostninger.
Fordi deres investering i egne projekter primært har bestået i egne kompetencer, og egen tid til at gøre det, og derfor kun har udgjort en meget lille udgift for dem.

Hvis nogle læser med som er ejer af en hjemmeside eller flere hjemmesider, som kan genkende sig selv i min formodning om en kompetence profil, bag andre mindre hjemmesider.
Og som kunne se sig selv som min nye partner medejer af Danskemassagepiger.dk og Diskretudlejning.dk

Så er jeg meget interesseret i seriøse henvendelser herom.

På en præmis som i udgangspunktet vil være, at jeg tilfører et potentielt fremtidigt samarbejde mine 2 hjemmesider.
Mod at en ny medejer kan og vil tilbyde, at vedkommende kan drive og videreudvikle Danskemassagepiger.dk
I videst muligt omfang på et grundlag af egne kompetencer og egen tid til formålet, og sådan at omkostningerne til drift og udvikling af siden, kan holdes så vidt muligt på et minimum.

I princippet gerne sammen med en konkurrent, der i forvejen ejer egne hjemmesider, og hvor vi vil kunne styrke begges koncepter ved at køre en samdrift med mine sider, primært Danskemassagepiger.dk

Det værste ved at gøre dette, vil udgøres af det tab af indflydelse, som det vil betyde for mig at dele ejerskabet til Danskemassagpiger.dk

Men jeg håber på at en professionel partner også vil lytte til mig som medejer, og at vi vil kunne få et gensidigt nyttigt samarbejde.
Hvor vi fællesskab udvikler ideer, og hvor vi er sammen om at drive siden fremadrettet.

Selvsagt med det mere langsigtede mål, at siden skal vokse både på annonce og trafik siden!
Til en volume der gør, at vi på et tidspunkt kan konvertere fra et fuldstændigt gratis tilbud, til at vi kan indføre en beskeden brugerbetaling for annoncer, og eller også andre services.

Jeg har givet mig selv de næste ca 4 måneder til at overveje om jeg vil lukke siden, eller om jeg vil fortsætte driften med de udgifter det indebærer at gøre det.

Jeg kan sagtens klare basisudgiften til en fortsættende drift, uanset udviklingen, men jeg har ikke økonomi til at investere det der skal til på markedsvilkår, og til markedspris.
For at løfte siden ud af det nuværende dødvande, og til en bæredygtig drift der kan finansieres af indtægter fra driften.

Faktisk skal der ikke så meget fremgang til af annoncer og af trafik i de kommende 4 måneder, hvis jeg skal se mig villig til at afholde udgiften et kvartal til, til siden som et fortsættende gratis tilbud.
Også selvom det også vil være økonomisk håbløs, men kommer der lidt fremgang, så giver det også følelsesmæssig mening for mig at gøre det.

Gør der ikke, ja så udebliver branchens opbakning, som det har været tilfældet til nu!
Og sker det, så kan jeg også lige så godt lukke og slukke, også som et tilbud til de trofast annoncører som siden heldigvis, og tak for det, dog har.

Forbehold

Jeg vil med tak modtage enhver interesseret henvendelse i anledning af dette opslag, og jeg vil med glæde møde enhver interesseret til en uformel, og en uforpligtende samtale om mulighederne, som vi vil kunne se dem.

Men jeg forbeholder mig ved enhver udvikling, hvor vi måtte nå så langt i en positiv dialog om om et samarbejde, at vi er godt på vej til, måske at indgå en aftale.
Da at gøre brug af professionel rådgivning omkring en aftale, som vi måtte kunne blive enige om.
Plus ikke mindst i form af baggrundstjek af den person/de personer, hvor begge parter seriøst overvejer at indgå et samarbejde.

Der kan blive tale om assistance af en revisor, og eller en advokat, åbne kilder og registre som der kan søges efter informationer i.

Tilsvarende regner jeg naturligvis med, at en potentiel samarbejdspartner/medejer vil gøre omkring min person, før vi eventuelt aftaler et partnerskab, og eller et samarbejde.

Hvis du har kontakter i branchen, såvel danske som thailandske glædespiger, hvor du har mulighed for at påvirke dem til at oprette egne gratis annoncer på Danskemassagepiger.dk
Eksempelvis fordi du allerede driver egne platforme med egne annoncer, så vil du kunne udgøre et aktiv på den konto.

Jeg ejer også nogle domæner som jeg ikke bruger, og som jeg kan tilføre et partnerskab.
Eksempelvis ved at omstrukturere både dine og mine sites til koncepter, der kan komplimentere hinanden, og som kan skabe en synergi mellem alle indbyrdes forbundne platforme.

Men kort sagt des mere vi kan med dine evner/din tid, mine og vores ideer, og for de mindst mulige udgifter, des bedre hvis vi skal gå sammen i et partnerskab.

Flere annoncer eller Danskemassagepiger.dk lukker

Brug for hjælp af de usynlige hænder – status for Danskemassagepiger.dk

Dan et netværk af mænd på Danskemassagepiger.dk – der efterlyser oplevelser som i

udlandet

Hvis interesseret så skriv til: support@danskemassagepiger.dk

Venlig hilsen
Ejeren af
Danskemassagepiger.dk

Features

Service
Privat/Diskret

Kontakt infomation

Annoncør info

Sidens ejer

Member since 2 år ago
View Profile

Author Info

Sidens ejer

Member since 2 år ago
View Profile